หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม PDCA   อบรม PDCA

...
     
 
ข่าววันที่: 02 มี.ค 2560 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
 
บรรยากาศ
         
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.